Chokladintag kan få ödesdigra konsekvenser för katter då de kan drabbas av förgiftning som i värsta fall leder till döden. Lyckligtvis är olyckor relativt ovanliga då katter inte är särskilt förtjusta i just choklad, men har man en busig och glupsk liten kisse där hemma bör man ändå vara försiktig.

I denna artikel kommer vi att besvara följande frågor:

 • Varför kan inte katter äta choklad?
 • Vilka symptom har en katt som drabbats av chokladförgiftning?
 • Hur stor mängd choklad är farligt för en katt?
 • Vad ska man göra om katten fått i sig choklad?
 • Vad gör veterinären om katten fått i sig choklad?
 • Hur kan man undvika att katten får i sig choklad?

Varför kan inte katter äta choklad?

Choklad innehåller kakao, som i sin tur innehåller ämnet teobromin, vilket är giftigt för katter. Teobromin är svårt för katter att bryta ner vilket gör att dem mycket känsliga för just detta ämne. Även ett mycket litet men återkommande chokladintag kan vara farligt eftersom teobrominet är svårnedbrutet och istället lagras i kattens kropp. 

Vid en teobrominförgiftning påverkas olika organsystem, först det centrala nervsystemet och senare även cirkulation, andning och urinorgan. 

Många djurarter är känsliga för teobromin, men framförallt katter och hundar. Katter är känsligare än hundar, men å andra sidan är det ovanligt att katter blir teobrominförgiftade eftersom att de normalt sett inte tycker om choklad och därmed inte äter det. 

Skippa chokladen och kolla in dessa goda och nyttiga kattgodisar istället!

Vilka symptom har en katt som drabbats av chokladförgiftning?

Tecken på teobrominförgiftning uppstår inom 2-24 timmar och yttrar sig genom ett eller flera av följande symptom:

 • Ökad törst
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Hjärtklappning
 • Hyperaktivitet, oro och rastlöshet
 • Ökad salivproduktion
 • Kramper
 • Skakningar
 • Buksmärtor
 • Snabb andning
 • Inkontinens

Misstänker man att en katt har fått i sig choklad bör man genast kontakta veterinär och rör det sig om större mängder ska man åka in akut. 

Se till att katten dricker som den ska med hjälp av en bra fontän för katter!

Hur stor mängd choklad är farligt för en katt?

Det är är svårt att räkna ut mängden teobromin i choklad då både mängden kakao i chokladen samt halten teobromin i kakaobönan varierar. Dessutom varierar katters känslighet mot teobromin på individnivå. 

Ca 80-200 mg/kg kroppsvikt är en dödlig dos för en katt, men förgiftningssymptom uppkommer vid betydligt mycket lägre doser än så. Ju mörkare chokladen är, desto högre halt teobromin. En mörk chokladkaka på 100 g kan innehålla upp till 2 800 mg teobromin, medan vit choklad nästan inte innehåller teobromin överhuvudtaget. Mjölkchoklad har en teobrominhalt på omkring 200 g per 100 g. 

Vad ska man göra om katten fått i sig choklad?

Som tidigare nämnt bör man alltid kontakta veterinär om man misstänker att katten fått i sig choklad. För att ge veterinären så relevant information som möjligt ska man också försöka göra en bedömning av hur mycket choklad katten kan ha ätit och hur hög kakaohalten är. 

Många tror att man ska försöka få katten att kräkas upp chokladen genom att ge katten salt, vilket inte stämmer. Man ska alltså inte framkalla kräkning hos katten, varken genom att ge den salt eller andra substanser. Detta kan istället resultera i förgiftning av annat slag, till exempel saltförgiftning. 

Vad gör veterinären om katten fått i sig choklad?

När en katt kommer in med misstänkt chokladförgiftning börjar veterinären med att ställa en rad frågor gällande vilken mängd choklad katten har fått i sig och vid vilket tidpunkt samt hur länge symptomen har pågått. 

Därefter gör veterinären en kroppslig undersökning av katten som eventuellt kompletteras med provtagning. Sedermera ställs en diagnos varifrån en behandlingsplan påbörjas. Om katten fått i sig större mängder kakao får katten hjälp att kräkas upp ämnet genom kräkningsframkallande injektioner. Dessa injektioner kan bara ges 1-2 timmar efter förtäring och dess syfte är att motverka symptom.

För att förhindra att teobromin som redan passerat ut i tarmen ska tas upp i magen kan aktiv kol ges. Katten kan också få muskelavslappnade och kramplösande läkemedel för symptom som kramper och skakningar. Kräkningar och buksmärtor behandlas med medicin som skyddar mage och tarm. Vid hjärtpåverkan kan även andra läkemedel behövas för att stabilisera hjärtklappning och rytmrubbning.            

Hur kan man undvika att katten får i sig choklad?

Choklad och andra livsmedel som innehåller kakao bör givetvis förvaras på en oåtkomlig plats. Man ska också vara noggrann med att inte slänga chokladpapper och dylikt direkt i soporna då busiga små katter kan få för sig att utforska soppåsarna.

Har man barn i hushållet kan det vara bra att förvara chokladen utom räckhåll för dessa då de, utan onda intentioner, kan få för sig att mata katten med choklad.


Du kanske även vill läsa tips på hur du får en katt att bli rumsren!

Var artikeln hjälpsam?

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inget betyg satt