Inledning 

Hur gammal är egentligen din hund, rent biologiskt? Går hundens ålder att jämföra med människans? Har hunden samma biologiska process som människan? De här frågorna har nog många hundägare funderat kring, och det verkar finnas många olika sätt att räkna ut hundens biologiska ålder, men finns det någon metod som baseras på forskning? 

Det vanliga sättet, som de flesta hört talas om, är ju att hundens ålder räknas ut genom att 1 hundår är 7 människoår. Alltså, en hund som har levt i 3 år är (3 x 7) 21 år i hundår. Men hur väl stämmer det, egentligen? 

I den här artikeln ska vi se närmare på ny amerikansk forskning som har kommit fram till en ny metod för att räkna ut hundens biologiska ålder. Det nya sättet är baserat på hundens biologiska processer. I artikeln finns både en tabell och en kalkylator där sju själv enkelt kan se hur gammal din hund är enligt den nya forskningen. 

Som hundägare vill man ju gärna förstå hundens beteende och om det beror på ålder eller något annat. Det kan till exempel vara bra att förstå att hunden kanske sänker sitt normala tempo när den är runt 9 – 10 människoår, för då blir den pensionär, om man ser till hundår. 

Läs vår artikel så får du en större förståelse för hundens biologiska ålder, enligt den senaste forskningen! 

Hundår till människoår – ny metod  

Vi går rakt på sak och visar en tabell där du kan se hur gammal hunden är rent biologiskt. Längre ner i artikeln finns mer information om forskningen med mera, men här finns en tabell och en kalkylator för att räkna ut hundens ålder enligt den nya forskningen. 

I kalkylatorn finns en formel som beräknar hundens biologiska ålder. Den formel som kalkylatorn har är 16 x hundens ålder + 31 = människoår 

Kalkylator

I tabellen kan du enkelt se din hunds biologiska ålder enligt den nya forskningen. Tabellen visar att hundens första år motsvarar 31 hundår och under sitt andra år blir hunden 11 år äldre. Det innebär att hundens kropp åldras snabbare i början och långsammare ju äldre hunden blir, jämfört med människan. Hunden kan alltså sägas ha en kortare uppväxt och en längre åldringsfas än människan, i alla fall rent biologiskt. 

Tabellen visar förhållandet mellan hundår och människoår. 

Tabell

Forskarnas nya metod 

Den nya forskningen har tagit fram en metod för att fastställa hundens biologiska ålder. Syftet har varit att få veta i vilket skede av livet hunden befinner sig – eftersom man då kan förstå varför hunden beter sig som den gör, och förstå hur hundens kropp åldras. 

Forskningen är gjord av ett forskarteam i USA. Teamet har tittat på hur labradorers DNA har förändrats över tid. Man har studerat 104 individer från valpålder till hundar som är 16 år. Man valde att titta på endast en hundras, labrador, eftersom olika raser har olika livslängd. Om man bara använder en ras har man större chans att hitta specifika faktorer som kan jämföras med människans ålder. Forskarna antar att man skulle hitta samma typ av mönster hos andra hundraser. 

Forskarna jämförde hundarnas DNA med DNA från människor för att se om de kunde hitta kopplingar. Man tittade på DNA från strax över 100 personer i åldrar från 1 år till 103 år. Förhoppningen var att kunna hitta mönster som sammanföll i hundens och människans DNA för att jämföra de biologiska klockorna. Man upptäckte att hunden och människans biologiska klocka sammanfaller på flera punkter. Till exempel ser man att en hunds genomsnittliga livslängd på 12 år är jämförbar med människans på 72 år. Och att en hundvalp på cirka 8 veckor motsvarar den biologiska åldern hos ett barn på cirka 9 månader. 

Forskningen visar också att hundens utveckling går snabbare än människans när hunden är ung. Hundens första år motsvarar 31 år i människoår, alltså blir hunden biologiskt sett vuxen fortare än människan. Däremot åldras hunden långsammare än människan. Hundens och människans biologiska processer matchar inte varandra helt, eftersom hunden inte har samma linjära utveckling som människan. I tabellen kan du se hur hundens åldrande motsvarar människans. 

Men, även om hundens och människans biologiska klockor inte matchar varandra helt, så kunde forskarna se flera samband. Genom att använda sambanden mellan hundar och människors biologiska klocka kunde de även göra en ny modell för att räkna ut hur gammal hunden är i människoår. 

Invändningar mot forskningen 

Du som har hund är säkert medveten om att man brukar säga att en hund runt 1 år ofta beter sig som en tonåring, och det stämmer ju inte med forskningen. För de menar ju att en hund som är 1 år gammal skulle vara strax över 30 år i människoår, och inte alls som en tonåring. Forskarteamet förklarar att det beror på att hundar utvecklas fortare. Deras biologiska klocka går fortare än människans när de är unga.  Forskarna försvarar sin teori med att de flesta hundar uppvisar tonårsbeteende lite före sin första födelsedag, vilket stämmer med teorin att hundarnas utveckling går fortare i hundens ungdom. 

En annan invändning mot forskningen är att olika hundraser har olika livslängd. Små hundar lever ju längre än stora, och forskningen är baserad på den stora hundrasen labrador. Kan man då använda den nya forskningen även på små hundraser? Forskarna medger att dilemmat finns och kanske behövs mer forskning på området. Man kan använda den nya forskningen även på små hundar men det ger kanske inte samma exakta biologiska ålder som för en stor hundras. En mindre hundras åldras lite långsammare än en större. Men även om precisionen inte är den samma så ger forskarnas nya metod ändå en större noggrannhet än den traditionella. 

Finns det andra sätt att räkna på? 

Ja, det finns säkert massor med olika metoder världen över för att försöka förstå hur gammal en hund är i människoår. 

Ett vanligt exempel är det som liknar det traditionella och som baseras på att hundars genomsnittliga livslängd är 1 sjundedel av människans. Då menar man att en rimlig uträkning är beräkna hundens ålder genom det traditionella sättet, det vill säga multiplicera hundens ålder med 7, och sedan lägga till 7 år. Då skulle hundens första år bli 14 hundår. Fortsättningsvis skulle 2 år bli 21 hundår och så vidare enligt tabellen nedan

2 år = 21 hundår

3 år = 28 hundår 

4 år = 35 hundår 

Och så vidare… 

Hos den amerikanska kennelklubben har man tagit fram en tabell som tar hänsyn till olika hundraser och deras livslängd. Man har skapat en tabell som gör skillnad i livslängd hos små, medelstora, stora och jättestora hundraser, eftersom de lever olika länge. 

Amerikanska kennelklubbens tabell ser ut så här: 

How to Calculate Dog Years to Human Years

Avslutning 

Genom att veta vilken biologisk ålder din hund har kan du förstå hunden bättre. Det ger dig möjlighet att upptäcka om hunden behöver ändra vanor gällande kost och motion eller om hundens beteende kan bero på sjukdom snarare än ålder. För att hjälpa din bästa vän att må så bra som möjligt är åldern en faktor att ta hänsyn till. Förhoppningsvis har den här artikeln bidragit till att öka din förståelse för hunden och belyst frågan om hur gammal din hund är rent biologiskt. 

Var artikeln hjälpsam?

Genomsnittligt betyg 4.6 / 5. Antal röster: 5

Inget betyg satt