Att adoptera hund blir allt vanligare i Sverige och det känns fantastiskt i hjärta och själ att kunna erbjuda ett tryggt och lyckligt hem åt en fyrbent liten vän som förtjänar all kärlek i världen. 

Hundadoption erbjuder ett brett urval av hundar, allt från vilda små valpar som måste tränas från grunden till seniorhundar med färdigutvecklad personlighet som mest önskar ett lugnt och stillsamt liv på ålderns höst. Att skaffa hund är dock ett stort och bindande ansvar som man bör fundera över både en och två gånger.

Att adoptera en hund innebär ytterligare faktorer att ta ställning kring, vilka vi kommer att resonera kring i följande artikel. I den här artikeln kommer vi alltså att gå igenom varför man ska adoptera en hund och vad man bör tänka på innan man tar ett beslut gällande adoption. 

Vi kommer också att titta närmare på hur en adoptionsprocess går till samt informera om de risker som trots allt finns när man adopterar en hund. Slutligen kommer vi att fokusera på varför hundar överges och dessutom upplysa om de mest försummade hundraserna i Europa. 

När du väl ska adoptera en hund är det klokt att försäkra hunden. Se vår recension av ManyPets hundförsäkringar!

Varför ska man adoptera en hund?

Varför ska man då adoptera en hund? Nedan presenterar vi huvudfaktorerna som motiverar till hundadoption. 

 • Ta hand om de hundar som redan finns
 • Chans att välja en vuxen hund
 • Lojalitet
 • Kostnadseffektivt

Ta hand om de hundar som redan finns

Genom att adoptera en hund ger man hunden en andra chans till ett meningsfullt liv fyllt av kärlek, omtanke och säkerhet. När man väl blivit medveten om hur många fyrbenta små vänner som tålmodigt drömmer om ett alldeles eget hem kan det vara svårt att motivera köp från en uppfödare. 

Omplaceringshem och adoptionsorganisationer är dessutom ofta överfulla, så genom att adoptera en hund från någon av dessa ger man istället plats åt en annan hund och ger denne förutsättningar för att så småningom hitta ett hem. 

Chans att välja en vuxen hund

Adoptera hund såhär funkar det

När man adopterar en hund behöver det inte nödvändigtvis vara en valp utan det kan också vara en vuxen hund. Vuxna hundar redan har utvecklat en personlighet vilket gör det lättare att hitta en perfekt matchning mellan hund och familj. Genom att hämta hem en vuxen hund slipper man också de krävande element som kommer med en valp. Lite äldre hundar är förhoppningsvis rumsrena, mogna och lite mer ansvarsfulla generellt.

Valpar är mer krävande än vuxna hundar och tenderar att ha gränslöst med energi, vilket ofta kan vara överväldigande. Valptiden är också synonymt med att hunden tänjer på gränser och att det tuggas på möbler, sladdar och tillhörigheter är snarare regel än undantag. Genom att adoptera en vuxen hund slipper man den krävande valptiden, vilket kanske framförallt gynnar lite äldre människor. 

Lojalitet

Hundar är flockdjur och en adoptivhund kommer att vara sin nya ägare evigt tacksam för den andra chans den blivit tilldelad. Hundar brukar generellt vara lojala sin ägare men just adopterade hundar tenderar att bli extremt fästa vid sin nya familj.

Många lever i föreställningen om att adoptivhundar lider av aggressivitet, bristande tillit och annan problematik, men faktum är att det oftast är tvärtom. Givetvis finns det undantag, och en del hundar har upplevt trauman i form av vanvård och misshandel som naturligtvis påverkar dem negativt. Faktum är dock att de flesta adopterade hundar är vänliga och oerhört tillgivna. 

Kostnadseffektivt

Att adoptera en hund är betydligt mindre kostsamt än att köpa hund via en kennel. Adoptionsorganisationerna tar oftast bara en summa som täcker hundens veterinärkostnader, pass och eventuell resa, vars totala kostnad är betydligt lägre än att köpa en hund från en uppfödare. 

Att tänka på innan man adoptera en hund

Att skaffa hund är ett åtagande som förhoppningsvis sträcker sig 10-15 år framåt i tiden. Under denna tid är det du som ägare som är ansvarig för hundens livskvalitet, välmående och hälsa. Det är av yttersta vikt att vara införstådd med att hundägarskap kräver uppoffringar i form av tid, prioriteringar, intresse och ekonomi och att man både kan och vill uppfylla hundens behov. 

Tyvärr finns det inget socialt skyddsnät för hundar, som det ju gör för oss människor, vilket innebär att det uteslutande är hundägaren som bär det fulla ansvaret för hundens liv. De allra flesta hundar som har lämnats bort har blivit bortlämnade just för att ägaren saknat prioriteringar, intresse och ekonomiska förutsättningar för att tillfredsställa hundens behov. 

Innan man skaffar hund måste man därför fundera över huruvida man är kapabel att ge hunden vad den behöver för att må bra och leva ett fulländat liv. Att skaffa hund innebär generellt att man måste göra en del uppoffringar och kanske lite extra när det kommer till just adoptivhundar som redan har blivit övergivna en gång. 

 • Praktiska förutsättningar – har du den tid och utrymme som krävs för att ha hund?
 • Intresse – har du intresset som krävs för att ha hund?
 • Ekonomi – har du råd att ha hund?

Praktiska förutsättningar – har du den tid och utrymme som krävs för att han hund?

Att ha hund kräver utrymme både i form av yta och tid. Först och främst bör man se över sitt boende för att säkerhetsställa att hunden kommer att erbjudas det fysiska utrymme den behöver. Hos Jordbruksverket kan man läsa mer om de direktiv som gäller vad hundar kräver i form av utrymme. En stor hund bör exempelvis inte bo på liten yta i form av en enrumslägenhet. 

Även om man har goda intentioner så bör man tänka ett extra varv i form av tid. Att skaffa hund kommer förmodligen innebära en hel del uppoffringar just i form av tid då hunden behöver rastas minst var 6:e timme, och oftare än så om vi talar om en valp eller en äldre hund. Även om hunden spenderar mycket tid utomhus i en större inhägnad miljö så behöver den dagliga promenader för miljöombytets skull. 

Vidare är hundar är flockdjur som har ett stort behov av att känna tillhörighet till sin flock. Hundar i allmänhet och adoptivhundar i synnerhet har ett stort behov av trygghet och tillit och vill spendera så mycket tid som möjligt tillsammans med sin nya familj.

Många adoptivhundar kan också lida av separationsångest då de genomlevt traumatiska upplevelser då de blivit övergivna. Därför bör man han ett schema som möjliggör att spendera mycket tid tillsammans med hunden. 

Intresse – har du intresset som krävs för att ha hund?

En hund kräver inte enbart promenader och motion utan har också behov av mental stimulans. Mental stimulans innefattar olika typer av träning och aktivering och kan vara allt från att träna sök, apportering eller agility till att upptäcka nya miljöer tillsammans. 

Behovet är individuellt och varierar från ras till ras, men också från hund till hund. Hursomhelst är det viktigt att hunden får jobba med huvudet med jämna mellanrum vilket du som ägare måste främja. 

Ekonomi – har du råd att ha hund?

Att ha hund kostar en slant och man måste ta höjd för både fasta kostnader och oväntade utgifter. Fasta kostnader syftar till omkostnader för mat, vaccinationer och försäkring medan oväntade utgifter främst rör sig om veterinärkostnader om hunden skulle bli skadad eller sjuk. Veterinärvård kan vara kostsamt även om hunden är försäkrad så det krävs en ekonomisk buffert för om något oväntat skulle inträffa. 

Utöver detta tillkommer kostnader som avser hundsäng, koppel, halsband, sele, mat- och vattenskål, tuggben, klotång och leksaker. Även som ägare kan man behöva investera i utrustning som är anpassad för livet som hundägare, exempelvis i funktionskläder och fotriktiga skor som lämpar sig för utomhusaktivitet året runt.

En del hundraser behöver dessutom klippas eller trimmas regelbundet vilket ofta utförs av en professionell hundfrisör. Övriga kostnader kan röra sig om exempelvis hunddagis och hundkurser. 

Hur går processen till när man ska adoptera hund?

Guide till adoption av hund

Processen för att adoptera en hund kan skilja sig aningen från organisation till organisation, men generellt ser den ut som följer:

 1. Fundera över och utvärdera din livssituation
 2. Kontaka adoptionscentret
 3. Hembesök
 4. Boka hunden
 5. Hämta hunden
 6. Uppföljning

Fundera över och utvärdera din livssituation

Först och främst bör du anlysera din livssituation och ställa dig ärliga frågor gällande huruvida du kan ge en hund det liv den förtjänar. Att adoptera en hund innebär ett åtagande som sträcker sig över åtminstone ett decennium och under denna tid kommer du behöva anpassa ditt liv efter hunden på daglig basis. 

Kontakta adoptionscentret

Det finns många olika organisationer som är specialiserade på hundadoption och steg nummer två är att kontakta någon av dessa. Oftast skickar man en intresseanmälan för en specifik hund som finns tillgänglig på organisationens hemsida. Man blir sedan uppringd för en intervju där man får berätta om sin livs-och familjesituation, arbetssituation, boende, intressen, tidigare hunderfarenhet och annat som är av vikt för att bedöma huruvida du är en lämplig hundägare. Givetvis är man också välkommen att ställa frågor. 

Under samtalet samlar adoptionscentret på sig information om dig och din livssituation för att kunna utföra en bedömning gällande om du och den hund du är intresserad av är en potentiell lyckad matchning. Under er dialog kan de också komma med råd gällande vilken hund som skulle passa just dig och eventuellt ha synpunkter på något i din livssituation som bör förändras för att göra livet optimalt för en hund. Organisationens mål är alltid att matchningen med den nya familjen ska bli lyckad, hållbar och långsiktig.

Om hunden finns tillgänglig i Sverige och i ditt geografiska närområde kan man få komma och hälsa på för att bekanta sig med hunden. 

Hembesök

Många organisationer gör hembesök för få sig en uppfattning av den miljö som hunden kommer att leva i. På så sätt lär de också känna dig som potentiell hundägare. Om det geografiska läget omöjliggör ett hembesök kan det istället bli aktuellt att skicka bilder eller videos från ditt hem. 

Boka hunden

Om både du och adoptionscentret upplever att du och hunden är en lyckad matchning så kan det bli aktuellt att boka hunden. Ofta betalar man då en bokningsavgift som är en del av totalbeloppet medan man ibland betalar totalsumman på en gång. Du blir sedan tilldelad ett datum då du kan hämta hem din hund samt skriva på adoptionsavtal. 

I detta skede är det också viktigt att sätta sig in i vaccinationer och andra praktiska angelägenheter. Adoptionscentren levererar hundarna färdigvaccinerade, men olika typer av vaccin kan behöva fyllas på efter tid. Hundar som adopteras från utlandet ska dessutom vara vaccinerade mot rabies och leptospiros och dessutom vara blodtestade för leichmania, babesia canis, hjärtmask och erlichia. Hunden bör även vara ID-märkt med mikrochip. 

Adoptionscentren ansvarar för nödvändig vaccination och all annan förberedelse inför ditt övertagande av hunden. 

Hämta hem hunden

Var och hur man hämtar hunden skiljer sig från organisation till organisation. Ibland kan man åka till ett härbärge där hunden finns tillgänglig och om hunden flygs till Sverige från annat land kan det bli aktuellt att hämta hunden direkt på flygplatsen.

Oavsett var och hur man hämtar hem sin fyrbenta vän så finns det en del saker man bör ha i åtanke:

 • Hämta upp hunden i bil – att åka kommunalt är ofta en oerhört stressig upplevelse för en hund som dessutom redan upplever stress i och med flytt.
 • Hundsäkra hemmet – göm undan sladdar, rengöringsmedel och ömtåliga saker som hunden kan komma åt.
 • Försök att ta reda på vilket foder hunden har ätit – adoptivhundar blir ofta oroliga i magen av stress vilket förstärks av byte av foder. 
 • Använd en hundsele till en början – adoptiv-och omplaceringshundar kan ofta försöka rymma till en början innan de förstår att de har hamnat i ett tryggt hem.
 • Låt hunden få bekanta sig med sitt nya hem i lugn och ro och planera inte in några större aktiviteter de första dagarna. 
 • Om det finns barn i hushållet – instruera dessa i att närma sig hunden långsamt och försiktigt för att undvika stress.
 • Har man annan/andra hundar i hushållet kan det vara bra att först låta dem träffas på neutral mark utomhus för att bekanta sig med varandra. 

Vid adoption ska hunden registreras i Jordbruksverkets register där även du som ägare ska anges. Gällande hundar som adopteras från utlandet så ska dessa avmaskas igen två veckor efter ankomst. Under dessa två veckor bör man undvika att träffa andra hundar samt plocka upp hundens avföring för att förhindra spridande av eventuella endoparasiter. 

Uppföljning

De allra flesta organisationer kräver någon form av uppföljning, ofta via telefon men ibland kan det även bli aktuellt med hembesök. Uppföljningen görs för att säkerhetsställa att hunden acklimatiserar sig i sitt nya hem och har det bra, men också för att bistå med rådgivning. Ofta blir man också tilldelad en kontaktperson som man kan höra av sig till vid behov av tips, råd eller vägledning. 

Risker med att adoptera en hund

Vid adoption är det inte ovanligt att hundens bakgrund är okänd vilket innebär att man varken har kännedom om hundens genetiska anlag eller tidigare sjukdoms- och beteendehistorik. 

Eftersom hundens bakgrund ofta är okänd vet man heller inte vad hunden kan ha genomlevt tidigare i sitt liv. Traumatiska upplevelser sätter givetvis spår i hunden och kan visa sig i form separationsångest, rädsla eller aggressivitet. Som adoptör är det viktigt att vara medveten om detta och avsätta tid och tålamod för att jobba tillsammans med hunden för att överkomma dessa problem.

 • Sjukdomar
 • Beteendeproblem – separationsångest, rädsla och aggressivitet

Sjukdomar

Även om hunden fått alla nödvändiga vaccinationer och är frisk vid adoptionstillfället så innebär det inte hundraprocentig garanti för att hunden kommer att vara fortsatt frisk i framtiden. Det finns alltid en liten risk för att hunden kan bära på såväl fysiska som psykiska åkommor som inte uppdagas förrän efter att adoptionen genomförts. 

Adoptionsorganisationerna ansvarar för hälsokontroll och vaccination och dessa anpassas givetvis också utefter det land som hundarna kommer ifrån då det finns särskilda importkrav vid införande av hundar i landet. 

Vid adoption av hundar från Medelhavsområdet kan det vara bra att känna till sjukdomen leishmania som är en kronisk sjukdom som sprids via sandmyggor. Hundar som tas till Sverige från Medelhavsländerna måste testa negativt för leishmania innan avresa men eftersom parasiterna kan finnas latent/vilande i hundens kropp finns i nuläget inget sjukdomstest som kan garantera att hunden inte kommer att bli sjuk i framtiden. 

Beteendeproblem – separationsångest, rädsla och aggressivitet

Separationsångest är vanligt bland adopterade hundar och kan visa sig i form av att de skäller, ylar eller biter sönder föremål om de lämnas ensamma hemma. Detta beteende beror på att hunden fattat tycke för sin nya familj och är rädd för att bli övergiven igen. 

Att ensamträna hundar kräver tid, engagemang och kontinuitet, och kanske extra mycket när det kommer till just adoptivhundar. 

Många adopterade hundar har negativa erfarenheter av människor då de blivit illa behandlade eller rentav misshandlade tidigare i sitt liv. När det kommer till hundar som levt på gatan är många av dem helt enkelt inte vana med mänsklig kontakt och reagerar därför på plötsliga närmanden och beröring. 

Ibland kan denna rädsla visa sig i aggressivitet. Det är dock långt ifrån alla adopterade hundar som uppvisar aggressivt beteende och det är viktigt att komma ihåg att den vanligaste orsaken till aggressivitet är fysisk smärta. Om en hund beter sig aggressivt bör man därför först och främst utesluta medicinska orsaker för att därefter börja arbeta för att vinna hundens tillit. 

Vare sig potentiella beteendeproblem yttrar sig i separationsångest, rädsla eller aggressivitet är det viktigt att vara medveten om risken för dessa och dessutom vara villig att jobba bort dem tillsammans med hunden. 

Varför överges hundar?

Sverige har omfattande djurskyddslagar och även en generell respekt och ömhet gentemot djur i allmänhet. Detta innebär att de allra flesta hundar tas väl omhand och lever ett tryggt och lyckligt liv. De svenska hundar som är ute för adoption är främst så kallade omplaceringshundar som av en eller annan anledning är i behov av ett nytt hem. Det kan röra sig om allt från pälsallergi, sjukdom eller dödsfall hos hundens ägare. Det kan också handla om att hunden inte fungerar eller trivs i sin familj av olika orsaker eller att hundägarens livssituation har ändrats. 

I många andra länder däremot ses hundar med helt andra ögon och omfattas inte alls av samma djurskyddslagar som här i Sverige. Många hundar lämnas fastbundna utan både mat och vatten och det är heller inte helt ovanligt att valpar dumpas i sopcontainrar. 

Galgo español och podenco ibicenco – de försummade och bortglömda hundraserna

I Spanien beräknas omkring 60 000 galgos españoles, spanska vinthundar, överges eller torteras till döds årligen. Dessa hundar används vid jakt och lever ofta under hemska omständigheter, ihopträngda och fastbundna i små mörka skjul. När jaktsäsongen är över gör sig jägarna av med hundarna eftersom det är billigare att skaffa nya hundar inför nästa jaktsäsong istället för att behålla de gamla.

En del av dessa hundar dödas på tortyrliknande sätt, medan andra överges och ofta dör till följd av svält, skador eller sjukdomar. Hundarna dödas traditionellt genom att de blir upphängda så att baktassarna nätt och jämt når marken. Denna metod åsamkar oerhört mycket smärta, ångest och lidande och det kan ta upp till sex dagar innan hunden dör. Enligt sed tror jägarna att ju mer hundarna lider, desto bättre blir kommanade jaktsäsong och metoderna för att orsaka hundarna lidande finner inga gränser.

En annan spansk hundras, podenco ibicenco, går ett liknande öde till mötes. De lever fastkedjade under mardrömsliknande förhållanden utan någon som helst mänsklig ömhet då detta tros försämra hundens jaktinstinkt. Podencos, likt de spanska vinthundarna, torteras eller överges vid jaktsäsongens slut. Antal övergivna eller dödade galgos españoles och podencos beräknas uppgå till omkring 150 000 om året.

Om man planerar att adoptera en hund från utlandet kan man hålla ögonen öppna för dessa raser eftersom antalet övergivna hundar är enormt. Såväl galgo español som podenco är utmärkta familjehundar som är oerhört vänliga, trofasta och tålmodiga. De båda raserna är dessutom både lättlärda och lättskötta och går fint ihop med barn. 

Sammanfattning

Om man går i tankarna om att skaffa hund bör man definitivt överväga adoption. Det finns så pass många hundar som söker nya hem att du förmodligen till och med kan hitta en specifik ras hos adoptionscentren om det är just den rasen du är intresserad av. Adoptionsorganisationerna svämmar över av hundar som drömmer om ett tryggt och kärleksfullt hem både i Sverige och utomlands. 

Det finns oändligt många fördelar med att adoptera en hund, men också en del risker som man ändå bör ta i beaktning. Att skaffa hund är alltid ett stort och viktigt åtagande som kräver både tid och engagemang. Därför bör du vara helt säker på att du vill och kan tillfredsställa hundens behov under hela dess livslängd. 

Om du går i tankarna om att adoptera en hund ska du vända dig till en pålitlig och seriös organisation. Nedan har vi, utan inbördes ordning, listat en rad organisationer som på ett dedikerat och professionellt sätt förmedlar adoptionshundar i Sverige. 


Du kanske även vill se tips på bra hundraser för nybörjare, eller läsa om några hundraser som passar bra för äldre personer!

Var artikeln hjälpsam?

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inget betyg satt