Hamster och marsvin, som båda tillhör gnagarfamiljen, är två av våra vanligaste husdjur. Men vad skiljer egentligen dessa söta små djurarter åt, annat än de uppenbara fysiska skillnaderna?

I den här artikeln kommer vi att gå igenom likheter och skillnader när det kommer till hamstrar och marsvin. Vi kommer att gå in på allt från vad de äter och hur de tas om hand till hur mycket det kostar att ha hamster respektive marsvin. 

Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig att komma underfund med vilket djur som passar dig bäst. 

Hamstrar och marsvin – likheter och skillnader

Det finns en hel del saker som skiljer dessa gnagare åt, men även vissa likheter. Här har vi listat det väsentliga.

Storlek och anatomi

Hamstern är en liten gnagare som i mångt och mycket påminner om en mus. Marsvin är större och lite avlånga. De framstår ofta som runda och har en gångstil som påminner lite om en gris. Såväl hamstrar som marsvin finns både som kort- och långhåriga och i olika färger. Till skillnad från marsvin greppar hamstrar födan med sina framtassar.

Livslängd

Hamstrar lever upp till 3 år medan marsvin normalt sett lever 5-8 år. Att införskaffa ett marsvin innebär alltså ett ansvar som sträcker sig under en längre tidsperiod. 

Föda

Det som skiljer hamstrar och marsvin åt när det kommer till föda är främst mängden då marsvin helt enkelt är större djur och därmed är i behov av större mängder mat. Hamstrar är också delvis köttätare medan marsvin lever på uteslutande växtbaserad föda. 

Hamstrar ska ha fri tillgång till ett näringsrikt torrfoder som kompletteras med små mängder frukt och grönt. Ibland kan man också lägga till lite protein i form av exempelvis en liten bit kokt ägg.

Marsvin ska ha fri tillgång till hö då det håller deras magar igång och fungerar som bäddmaterial. Utöver hö så ska marsvin utfodras med ett näringsrikt torrfoder dagligen. Har man tillgång till grönt gräs så kan man med fördel plocka en bunt att ge till marsvinen då just grönt gräs utgör ett utmärkt näringskomplement till övrig kost – men också råkar vara en av marsvinets absoluta favoriträtter.

Dock ska man inte ge klippt gräs då detta kan innehålla såväl svamp som gömda giftiga växter vilket kan leda till sjukdom med dödlig utgång. Många vanliga växter är giftiga för marsvin, till exempel smörblommor och tusenskönor. För att vara på den säkra sidan bör man se till att man bara ger rent gräs utan andra växter. 

Vidare är det mycket viktigt att komplettera marsvinets kost med färsk frukt och grönsaker. Ungefär 2 deciliter färska grönsaker per marsvin och någon frukt då och då är en bra riktlinje. Dock bör man vara lite försiktigt med syrliga frukter vilka kan orsaka sår kring marsvinets mun.

När det kommer till både hamstrar och marsvin bör man tänka på att välja näringsrika (och gärna knapriga!) grönsaker.

Omvårdad

Såväl hamstrar som marsvin kräver daglig omvårdad och tillsyn. De ska matas dagligen och ha fri tillgång till rent färskt vatten. Dessutom är det viktigt att de har tillgång till gnagträn och gnagleksaker då tänderna fortsätter att växa under hela livet. Buren bör städas regelbundet, åtminstone en gång i veckan. 

Marsvin ska få sina klor klippta var 4-6:e vecka medan hamstrars klor i regel inte behöver klippas överhuvudtaget. Såväl hamstrar som marsvin är renliga djur som sköter sin hygien på eget bevåg, men framför allt långhåriga arter kan behöva lite hjälp på traven då pälsen lätt tovar sig och samlar på sig smuts, urin och spillning. 

Både hamstrar och marsvin behöver ordentligt med utrymme och ska gärna rastas i en lekhage med jämna mellanrum. Både marsvinet och hamsterns bur behöver rengöras regelbundet.

Aktivitet

Hamstrar tenderar att vara aktiva om natten och vilar hellre under dagen. Man brukar rekommendera att inte placera hamsterburar intill sängen eftersom hamstrar gärna far omkring och springer i sina hjul under natten. Marsvin däremot har ingen särskild tid på dygnet då de är aktiva och anpassar sig ofta efter det schema som råder i hushållet. 

Såväl hamstrar som marsvin är aktiva djur som behöver stimulans och motion och buren får gärna vara utrustad med hyllplan, klätterställningar och tunnlar. Hamstrar ska alltid ha ett hjul där de kan motionera. 

Hamstrar mår bra av att rastas i en lekhage då och då vilket även marsvin gör. Marsvinens hage kan placeras utomhus vid fint väder, så länge man håller uppsikt över dem och inte låter hagen stå under gassande sol. 

Marsvin kan gå lösa inomhus, men man bör hålla uppsikt över sladdar och andra saker som de gärna gnager på. Vi rekommenderar inte att ha hamstrar lösa då de är så pass små, tysta och kvicka att de är svåra att hålla koll på.

Det finns även selar och koppel avsedda för marsvin vilket gör att de kan rastas utomhus om man så önskar.

Social förmåga

Hamstrar är skygga av naturen och de allra flesta hamsterarter ska leva ensamma. Marsvin däremot är sociala varelser som alltid ska leva i par eller grupp, även när de hålls som husdjur. Därför ska marsvin alltid köpas i par. 

Medan hamstrar är tysta på så sätt att de sällan gör ljud ifrån sig så är marsvin pratglada. De kurrar och knorrar och spinner ofta när de blir klappade och kelade med. Marsvin har ett milt temperament och försvarar sig inte genom att bitas, vilket hamstrar kan göra.

Marsvin är generellt lättare att tämja men som alltid när det kommer till djur så beror mycket på djuret ifråga och dess personlighet. Man ska aldrig glömma att även djur är individer!

Andra djur

Varken hamstrar eller marsvin mår bra av att leva tillsammans med andra större djur, som exempelvis hundar eller katter. Även om dessa större djur har goda intentioner och bara vill leka så blir hamstrar och marsvin både skrämda och stressade av att ha större djur i sin närhet. 

Har man större husdjur i hemmet är det därför mycket viktigt att se till att dessa inte har möjlighet att komma i närheten av hamstern eller marsvinen.

Kostnad

En hamster kostar omkring 50-250 kronor medan priset för ett marsvin ligger på ca 250 kronor. Dock ska marsvin alltid leva i par vilket innebär att man måste köpa minst två stycken. De allra flesta hamsterarter ska däremot leva ensamma. 

Man bör dock ha i åtanke att det finns många hamstrar och marsvin som av olika anledningar inte kan vara kvar i sina nuvarande hem och behöver omplaceras. Dessa djur är oftast gratis. 

De engångskostnader som tillkommer vid inköpstillfället i form av bur, matskål, vattenflaska, hus, toalåda, leksaker etc. brukar landa på ungefär samma summa när det kommer till hamstrar och marsvin. I och med att marsvin kräver större bur brukar den totala kostnaden dock bli lite högre när det kommer till marsvin.

Allt som allt brukar en hamster med tillbehör uppgå i ca 1500 kronor medan marsvin med tillbehör brukar landa på omkring 2000 kronor. 

Den största kostnaden när man skaffar hamster eller marsvin är buren, vars pris beror på vilken variant man siktar på. Såväl hamster- som marsvinsburar finns dock på second hand-sajter till mycket förmånliga priser.

Marsvin är dyrare i drift än vad hamstrar är, av den enkla anledning att de är större djur. Större djur kräver större utrymme och som i sin tur kräver större mängder bottenströ. Marsvin äter också större mängder mat vilket gör att matkostnaderna för ett marsvin blir högre. 

Månadskostnaden för att ha hamster ligger på omkring 150 kronor medan månadskostnaden för marsvin uppgår till ungefär 280 kronor. Det är dock viktigt att ta höjd för eventuella veterinärkostnader om hamstern eller marsvinen skulle skada sig eller bli sjuka. 

Sammanfattning

Först och främst kan vi konstatera att marsvin ska leva i par eller flock medan de allra flesta hamsterarter bör leva ensamma. Detta innebär att man vid införskaffande av marsvin automatiskt blir ägare till åtminstone två stycken djur. Eftersom marsvin lever längre än hamstrar innebär det också ett längre åtagande att vara marsvinsägare. 

Marsvin kräver även större utrymme och större mängder mat än vad en hamster gör. Bor man på liten yta kan det därför lämpa sig bättre med en hamster då buren inte upptar överdrivet mycket plats. Marsvin är lite dyrare i drift än vad en hamster är, främst då de äter mer och för att det är minst två magar som ska mättas. 

Skötselråden för hamstrar och marsvin skiljer sig inte åt nämnvärt utan de båda djuren kräver ungefär samma typ av omvårdad. Däremot är marsvin mer utpräglade sällskapsdjur än vad hamstrar är. De är ofta gosiga och tillgivna och spinner förnöjt när de blir klappade och kliade. Vill man ha sällskap i tv-soffan bör man alltså välja marsvin då hamstrar ofta är lite skyggare och mer rastlösa. 


Här kan du läsa vår guide om alla sakerna du behöver om du ska skaffa hamster!

Var artikeln hjälpsam?

Genomsnittligt betyg 4.7 / 5. Antal röster: 3

Inget betyg satt