Äger du hästar eller har du kanske en hästgård? Då kan Dunstans försäkringar passa dig. Dunstan har riktat in sig just på att erbjuda försäkringar för hästägare. Här tittar vi närmare på företaget och deras erbjudanden!

Vad är Dunstan?

Dunstan Logo

Dunstan är ett försäkringsbolag som skiljer sig från andra. Framför allt handlar det om att de har ett utbud av försäkringar som helt är inriktat på att passa dig som har hästar och/eller en gård.

De som står bakom bolaget har själv erfarenhet av att driva hästgårdar och vet vad som krävs – och vilka risker som finns med den sortens verksamhet. Med hjälp av Dunstan kan du få det skydd du behöver, både för dina hästar och din gård. Driver du en verksamhet kan du få ett försäkringsskydd även för den.

Du kan också välja att skaffa hemförsäkring och olycksfallsförsäkring via Dunstan. De har dessutom något de kallar Gårdshjälpen, som är en slags olycksfallsförsäkring som omfattar alla som befinner sig på eller arbetar på gården. Alla kan ju faktiskt drabbas av en olycka!

Hur fungerar Dunstan?

Funderar du på att skaffa en försäkring hos Dunstan kan du fylla i dina uppgifter online och få ett prisförslag. Handlar det om en hästförsäkring får du uppge lite grundläggande fakta om hästen och hur den används, och när det är en gårdsförsäkring är det istället fakta om gården du får skriva in.

Efter att ha angett ditt personnummer får du information om vad din försäkring kan kosta, vad som ingår och olika val du kan göra.

Beroende på vilka val du gör kan försäkringen få ett högre eller lägre pris. Till exempel påverkar storleken du väljer på självrisken, hur stort veterinärvårdsbelopp du vill kunna få ersättning för och hur avancerad livförsäkring du vill ha (om du vill ha någon alls) priset på en hästförsäkring. 

När det kommer till en gårdsförsäkring spelar också självrisk och försäkringsbelopp roll, och faktorer som gårdens storlek, skick och var den ligger är också med och påverkar priset. När du är nöjd med dina val får du signera försäkringsavtalet med BankID. Har du frågor kan du alltid kontakta Dunstan via chatt, mejl eller telefon.

När du har tecknat en försäkring får du tillgång till Mina sidor. Där kan du se information om dina försäkringar och där har du möjlighet att  samla poäng som kan ge dig rabatter av olika slag. Du får också tillgång till FirstVet, där du kan få hjälp av en veterinär genom videosamtal, utan att det kostrar dig något.

Skulle din häst eller din gård råka ut för något så att du vill anmäla en skada så går du in på Mina sidor och fyller i uppgifter i en skadeanmälan. Senast nästa dag får du återkoppling från Dunstan. Hur mycket du kan få i ersättning beror på vad din försäkring omfattar och hur stor självrisken är.

Vilka typer av försäkringar har Dunstan?

Dunstan är inriktade på att framför allt erbjuda försäkringar för hästar och gårdar, och är du verksam inom det här området erbjuder Dunstan ett brett utbud av försäkringar.

Du kan bland annat försäkra dina djur, din egendom, skaffa hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och försäkra sin verksamhet.

Hästförsäkring

Leende kvinna med brun häst

Dunstan erbjuder en hästförsäkring utan fast självrisk, så att du inte behöver betala onödigt mycket om din häst skulle råka ut för något. Med försäkringen får du ett bra grundskydd och det ingår en trygghetsförsäkring som skyddar dig mot dolda fel.

Hästförsäkringen är en veterinärvårdsförsäkring som omfattar de kostnader du kan ha om hästen blir sjuk eller skadad. Du kan också välja att lägga till livförsäkring eller användbarhetsförsäkring.

Istället för att ha en fast självrisk använder Dunstan sig bara av rörlig självrisk i sin hästförsäkring. Det innebär att du alltid betalar en del av kostnaden till exempel för den veterinärvård ditt djur behöver. När du tecknar försäkringen kan du själv välja om du vill ha en självrisk på 25% eller på 50%.

Vill du byta från en annan försäkring till Dunstans hästförsäkring hjälper de dig att avsluta din försäkring och sköta flytten.

Har din häst tidigare behandlats eller undersökts för några skador eller sjukdomar men blivit helt frisk igen är det inga problem att byta till Dunstans försäkring. Det finns inga undantag för tidigare kända sjukdomar eller skador så länge hästen blivit helt återställd.

Hästförsäkringen kan anpassas så att den passar just den sorts häst du vill försäkra. Hos Dunstan kan du välja hästförsäkring för:

 • Ridhäst
 • Foster och föl
 • Travhäst
 • Islandshäst
 • Avel
 • Galopphäst

Flockförsäkring

3 får ute på gräset

Med Dunstans flockförsäkring har du möjlighet att försäkra andra djur än hästar. Det rör sig då om en flock på 2-25 getter, får eller nötdjur. Med flockförsäkringen får du både livförsäkring och veterinärvårdsförsäkring.

Getter och nötkreatur kan vara upp till 7 år för att omfattas av försäkringen och får kan vara upp till 13 år. Uppstår behov av att söka veterinärvård är självrisken på 25%, medan det inte finns någon självrisk på livförsäkringen.

Försäkringen täcker bland annat skador och sjukdomar som uppstått på grund av brand, drunkning, elfel, trafikolycka, angrepp av rovdjur, blixtnedslag, snö, jordskalv, stormar eller hagel. Du kan också få ersättning om någon utomstående person utsätter djuren för djurplågeri.

Behöver du få hjälp snabbt kan du alltid använda dig av appen FirstVet, där du kan få råd och behandling från en veterinär. Veterinären kan också välja att remittera dig vidare om det är skador eller sjukdomar som inte kan undersökas eller behandlas via videosamtal.

Försäkring för sadel och sulky

Man i sulky bakom svart häst

Hos Dunstan kan du välja att köpa till en försäkring om du skaffar en ny sadel eller sulky, så du kan få ersättning ifall det visar sig att den har skador. Du kan också få ersättning om du drabbas av inbrott eller om din sadel eller sulky blir skadad av en oförutsedd händelse.

Beroende på hur mycket din sadel eller sulky är värd är självrisken olika stor, men det handlar om en självrisk på några hundra kronor. Du kan försäkra sadlar och sulkys som du köper nya, och du kan teckna försäkringen inom tre år från inköpstillfället.

Försäkringen för sadel och sulky är en tilläggsförsäkring, så du kan bara teckna den om du redan är kund hos Dunstan. Du kan enkelt teckna försäkringen på Mina sidor.

Gårdsförsäkring

Hästar vid stall, liten hästgård

När du väljer Dunstans gårdsförsäkring får du en försäkring som är särskilt utformad för att passa dig som har en gård med hästar. Du blir skyddad mot inbrott, skadegörelse, brand, oväder och skadedjur. Du får också ett skydd som omfattar rättsskydd, ansvarsskydd och krishantering.

Det är inte nödvändigt att ha en gårdsförsäkring, om inte din bank kräver det. Ibland finns det krav på den här sortens försäkring för att du ska kunna få ett lån.

Även om du inte är tvungen att ha det är det ett väldigt bra skydd. Skulle olyckan vara framme och du till exempel drabbas av en brand kan byggnader och ägodelar för ett stort värde skadas eller förstöras. Utan försäkring kan du bli helt utan ersättning om det skulle ske.

Hur dyr din försäkring blir beror bland annat på hur stor gården är, vad det är för byggnader, var gården ligger, om det finns tidigare skador och liknande.

Husförsäkring

Med Dunstans husförsäkring får du en försäkring som är inriktad på bostadshuset, även om tomten också ingår.

Du får ett skydd mot brand, oväder, vattenskador, inbrott, skadedjur, och skulle glasrutor eller vitvaror skadas kan du få ersättning för det. I försäkringen ingår rättsskydd och ansvarsskydd och dessutom en otursförsäkring.

Hemförsäkring

Hemförsäkring är en av de vanligaste försäkringstyperna, och det är en försäkring som skyddar dig, din familj och era personliga tillhörigheter. Du kan få ersättning om du eller någon i familjen drabbas av brand, inbrott, stöld eller skadegörelse. Ni blir skyddade vid resor och om överfall skulle inträffa.

Det ingår ansvarsskydd, rättsskydd och krishantering. Med hemförsäkringen från Dunstan får du också en allriskförsäkring, vilket gör att hemförsäkringen blir lite mer heltäckande.

Verksamhetsförsäkring

När du har en hästgård innebär det för det mesta att du driver en verksamhet på gården. Precis som det är viktigt att ha både gården och hästarna försäkrade kan det vara viktigt att försäkra själva verksamheten.

Du kan få ersättning från en verksamhetsförsäkring om verksamheten drabbas och inte kan fungera som vanligt till exempel på grund av:

 • Skadedjur
 • Oväder
 • Inbrott
 • Skadegörelse
 • Brand

I försäkringen får du också rättsskydd, ansvarsskydd och ersättning för krishantering.

Olycksfallsförsäkring

En olycksfallsförsäkring är möjlig att teckna om du har någon av Dunstans andra försäkringar. Du kan teckna den för dig själv och för andra personer som ingår i hushållet.

Med olycksfallsförsäkringen får ni ersättning vid olycksfall, och det går att få ersättning för skadad utrustning och krishantering.

Gårdshjälpen

Gårdshjälpen är en försäkring som liknar olycksfallsförsäkringen och gör att det är möjligt att få ersättning om olyckan är framme och någon skadas. Skillnaden är att det är en försäkring som ger en trygghet för alla som är på gården.

Den omfattar även tillfälliga besökare, medhjälpare, elever, de som jobbar där och andra som av en eller annan anledning är där, och den är inte personlig på samma sätt som olycksfallsförsäkringen är det.

Att samla poäng hos Dunstan

Dunstan har ett slags premieprogram där du kan samla poäng. Poängen kan du få genom appen om du arbetar förebyggande eller deltar i Dunstans utbildningar.

Syftet med det är att uppmuntra så att fler gör de saker som minskar risken för skador eller sjukdomar hos djuren. Du kan också få poäng om du tecknar en ny försäkring, skaffar säkerhetsutrustning, värvar en vän, genomgår årliga kontroller av hästarna och liknande.

De poäng du fått ihop kan du använda för att handla i trygghetsshoppen där Dunstan till exempel säljer, täcken, träns och olika trygghetsprodukter och säkerhetsprodukter. Du kan också använda dina poäng för att få en lägre premie eller sänka självrisken på försäkringen.

Är Dunstas försäkringar bra? (För- och nackdelar)

Dunstan är ett försäkringsbolag med en genomtänkt idé som baserats på ett genuint intresse. De erbjuder olika försäkringar för hästar och gårdar – försäkringar som kan ge dig ett heltäckande skydd.

Deras försäkringar kan anpassas så att de passar just dina hästar, hur du använder dem, och vad du har för verksamhet och gård. Hur omfattande skydd du vill ha kan du själv välja, och på det sättet också påverka försäkringens kostnad.

Det finns inget som är konstigt eller iögonfallande varken med själva försäkringarna eller med företaget. Det verkar vara bra försäkringar som täcker det en hästägare eller gårdsägare kan behöva skyddas mot.

Fördelar

 • Brett utbud av försäkringar skapade för dig som har hästgård
 • Hästförsäkring utan undantag för tidigare sjukdomar eller skador
 • Ingen fast självrisk i hästförsäkringen
 • Trygghetsförsäkring för dolda fel hos hästar
 • Olika sorters försäkringar för gårdar, hus och hem, så att du lätt kan hitta det som passar dig

Nackdelar

 • Det är svårt att på förhand få en uppfattning om vad försäkringarna kostar och hur de kan anpassas, utan att först fylla i dina uppgifter
 • Den rörliga självrisken kan i vissa fall uppfattas som hög

För vem passar Dunstan?

Dunstan är ett försäkringsbolag som utformats helt och hållet för dig som har hästar och framför allt för dig som har en hästgård.

Deras försäkringar kan passa både om du har en mindre och en större verksamhet, och den kan fungera bra oavsett om du har få eller många hästar.

Försäkringarna kan anpassas så att de fungerar bra för större egendomar, men du kan också använda dig av dem om du har en relativt liten hästgård.

Det utbud av försäkringar du hittar hos Dunstan gör att du kan få ett heltäckande skydd som hästägare, om du driver en hästgård eller har en verksamhet som utgår från hästar.

I viss mån kan Dunstan även passa andra som har en gård eller som äger andra djur, men det är inte säkert att de försäkringar som erbjuds då kan omfatta hela verksamheten eller bli heltäckande på samma sätt som för hästgårdar.

Vilka äger företaget Dunstan?

Dunstan är ett försäkringsbolag som skapats av häst- och gårdsmänniskor.

Företaget grundades av Stefan Fur, Anders Mellberg och Per Åberg, som är delägare idag.

Bland de andra ägarna finns bland annat Malin Baryard Johnsson, Menhammar Stuteri AB, HDI Global Speciality och veterinär Florian Lackner.

Kort sammanfattning

Dunstan är ett försäkringsbolag som skiljer sig från andra bolag genom sin speciella inriktning. De erbjuder försäkringar för dig som har hästar och/eller en gård. De försäkringar de erbjuder täcker det mesta för dig som sysslar med hästar.

Du kan försäkra hästar som används på olika sätt – även föl och foster – och det finns möjlighet till en flockförsäkring av andra djur. Du kan försäkra din gård, ditt hus, ditt hem och din verksamhet.

Det finns också olika slags olycksfallsförsäkringar – både en personlig för dig och andra i familjen och en allmän för alla som jobbar, besöker eller av annan anledning är på gården.

När du tecknar en hästförsäkring ingår tillgång till FirstVet, där du kan få gratis hjälp via videosamtal. En annan fördel är premiumprogrammet där du kan samla poäng och få olika slags rabatter.


Dunstan Logo

Var artikeln hjälpsam?

Genomsnittligt betyg 0 / 5. Antal röster: 0

Inget betyg satt